Hotel Civera  header
Home > Recepció de fons per Covid-19

Recepció de fons per Covid-19
Hotel Civera

A través del Govern d'Aragó, i mitjançant el finançament del Govern d'Espanya, s'han rebut fons de la línia COVID d'ajudes directes a autònoms i empreses a què fa referència el Títol I del Reial decret llei 5/2021. , de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID'19.